CELOTELOVÁ DENZITOMETRIA

Vyšetrenie hustoty kostí, informujúce o riziku osteoporózy. Bezbolestné vyšetrenie v našej košickej ambulancii.

Celotelová denzitometria meria obsah minerálov v kostiach v určitých oblastiach kostry. Používa veľmi nízke úrovne röntgenových lúčov na meranie hustoty vašich kostí. Lekárski odborníci považujú celotelovú denzitometriu za najužitočnejší, najjednoduchší a najlacnejší test na pomoc pri diagnostike osteoporózy. Test je rýchly a bezbolestný.

Vyšetenie je bezbolestné. Objednajte sa na vyšetrenie ešte dnes

Endokrinológia, Poliklinika nd Jazerom, Spišské námestie 4, Košice

Čo je osteoporóza?

Osteoporóza je termín používaný na opis krehkých kostí a zvýšeného rizika zlomenín. Ako starnete, vaše kosti môžu strácať hmotu a silu. Osteoporóza doslova znamená „riedka kosť“. CELOTELOVÁ DENZITOMETRIA pomáha sledovať hustotu kostí a riziko zlomeniny v priebehu času.
Osteoporóza vzniká vtedy, keď stratíte kostnú hmotu rýchlejšie, ako vaše telo dokáže vytvoriť nové kostné tkanivo.  Postupom času kosti slabnú. Krehké kosti sa ľahko lámu.
Lekári nazývajú osteoporózu „tichým“ ochorením, pretože nebolí. Mnoho ľudí si najskôr uvedomí, že majú osteoporózu, až keď si zlomia dlhú kosť alebo chrbticový stavec pri menšom páde.

CELOTELOVÁ DENZITOMETRIA meria obsah minerálov v určitých kostiach, ako sú bedrá, chrbtica a/alebo zápästie. V našej ambulancii v Košiciach Vás vyšetríme bezbolestne a rýchlo. Funguje to takto:

 1. Budete požiadaní, aby ste si ľahli na špeciálne lôžko. Zdravotník vám pomôže správne umiestniť vašu polohu a pomocou polohovacích zariadení, ako sú penové bloky, pomôže udržať požadovanú pozíciu.
 2. Keď rameno denzitometra prechádza ponad vaše telo, používa dva rôzne röntgenové lúče. Lúče využívajú veľmi málo RTG žiarenia, aby bol test bezpeční, a pomáhajú rozlíšiť kosť od iných tkanív.
 3. Skener prevedie namerané údaje o hustote kostí do obrázkov a grafov. Kosť je najľahšie viditeľná v bielej farbe, zatiaľ čo tukové a svalové tkanivo vyzerajú ako tiene v pozadí na monitore počítača technológa.
 4. Tieto výsledky potom skontroluje lekár a vystaví Vám správu s odporúčaním ďalšieho postupu.
Výskum ukazuje, že ženy začínajú strácať kostnú hmotu skôr a rýchlejšie ako muži. Takže ženám sa doporučuje, aby si dali urobiť CELOTELOVÚ DENZITOMETRIU na vyšetrenie osteoporózy v mladšom veku v porovnaní s mužmi. CELOTELOVÚ DENZITOMETRIU Vám odporúčame, ak máte jeden alebo viac rizikových faktorov pre osteoporózu alebo zlomeniny:
 • Zvýšený vek: Mnoho jedincov stráca kostnú hmotu vekom a preto odporúčame vyšetrenie realizovať u žien po 45r. života a u mužov po 50r.
 • Rodinná anamnéza: Ak jeden alebo viacerí členovia rodiny mali osteoporózu alebo viac ako jednu zlomeninu, môžete mať vyššie riziko straty kostnej hmoty.
 • Predchádzajúce zlomeniny: Zlomenie kosti, najmä po 40 rokoch, môže byť znakom toho, že ste vo väčšom riziku. Pórovité (menej husté) kosti sa ľahšie lámu.
 • Lieky: Niektoré lieky, ako je steroidné hormóny (prednizón, dexametazón) lieky na liečbu ochorení štítnej žľazy, proti rakovine a lieky používané po transplantácii orgánov, ako aj mnohé iné môžu oslabiť vaše kosti.
 • Vaše celkové zdravie: Mnoho chronických zdravotných porúch môže spôsobiť, že sa vaše kosti zlomia. Rizikové stavy zahŕňajú reumatoidnú artritídu , lupus , cukrovku , ochorenie pečene a ochorenie obličiek.
 • Sledujte zmeny zdravia kostí v priebehu času.
 • Sledujte odpoveď na medikamentóznu liečbu osteoporózy.
 • Vyhodnocuje zloženie tela , napríklad koľko tuku a svalovej hmoty má vaše telo (a kde).

Odborné spoločnosti odporúčajú vykonať CELOTELOVÚ DENZITOMETRIU raz za dva roky ale existujú výnimky z tohto pravidla, ak máte určité ochorenia.

Pri vstupnom vyšetrení zvážime niekoľko faktorov, ako je váš vek, úroveň rizika zlomenín, predchádzajúce vyšetrenie CELOTELOVOU DENZITOMETRIOU a súčasné užívané lieky. Vytvoríme Vám personalizovaný plán, ako posúdiť a chrániť zdravie vašich kostí.

Väčšina ľudí nemusí pred vyšetrením meniť svoju každodennú rutinu. Jedzte, pite a užívajte akékoľvek lieky ako obvykle, pokiaľ vám váš lekár nepovie inak. Budete požiadaní, aby ste vyplnili dotazník, ktorý sa bude pýtať na váš súčasný zdravotný stav, rodinnú anamnézu zlomených kostí, históriu fajčenia a súčasné lieky. Pred testom vykonajte nasledovné:
 • Prestaňte užívať doplnky vápnika 24 hodín pred testom: To zahŕňa multivitamíny, ako aj antacidá, ako je TUMS® (bežne používané na liečbu pálenia záhy).
 • Noste voľné oblečenie bez kovu: Noste pohodlné oblečenie. Skúste si vybrať veci, ktoré nemajú kov (zipsy, gombíky alebo spony). Dobrou voľbou môžu byť tepláky a ležérny top.
 • Povedzte svojmu lekárovi, ak môžete byť tehotná: CELOTELOVÁ DENZITOMETRIA používa nízke úrovne RTG žiarenia. Lekárski experti odporúčajú vyhnúť sa akejkoľvek radiácii počas tehotenstva, aby sa ochránilo nenarodené dieťa.

Vyšetrenie je ambulantné. Počas denzitometrie môžete byť vo svojom bežnom oblečení a nie je potrebný žiaden krvný odber ani injekcie. Vykonanie CELOTELOVEJ DENZITOMETRIE je podobné ako pri štandardnému röntgenovému vyšetreniu a netrvá zvyčajne dlhšie ako 15 minút.

Môžete sa cítiť trochu nepohodlne pri ležaní na stole, v závislosti od vašej polohy. Ale budete musieť zostať v tejto polohe len niekoľko minút.

Vôbec nie. Keď röntgenové lúče prechádzajú vaším telom, nič nebudete cítiť.

CELOTELOVÁ DENZITOMETRIA ponúka vysoký stupeň presnosti. Lekárski odborníci považujú CELOTELOVÚ DENZITOMETRIU za presný test na diagnostiku osteoporózy. Na rozdiel od röntgenových prístrojov sú prístroje na CELOTELOVÚ DENZITOMETRIU kontrolované každodenne z hľadiska ich schopnosti presne merať minerál v kosti a žiadne dva prístroje DXA nie sú úplne rovnaké. To je dôvod, prečo váš lekár by mal trvať na tom, aby ste si všetky CELOTELOVÉ DENZITOMETRICKÉ vyšetrenia dali realizovať na rovnakom zariadení.

CELOTELOVÁ DENZITOMETRIA je rýchle a bezbolestné. Ihneď po teste by ste mali byť schopní obnoviť svoje obvyklé aktivity.

Lekár skontroluje vaše výsledky a napíše správu s odporúčaním ďalšieho postupu. Vysvetlíme Vám výsledky vašich testov a pomôžeme vám pochopiť, čo znamenajú pre vaše zdravie a ako udržať vaše kosti silné.

Lekárski experti považujú CELOTELOVÚ DENZITOMETRIU za „zlatý štandard“ na diagnostiku osteoporózy a rizika zlomenín. Mnoho jedincov s vekom stráca hustotu kostí. To však neznamená, že musíte akceptovať krehké kosti jednoducho ako realitu starnutia. Nikdy nie je príliš skoro naučiť sa, ako sa starať o svoje kosti!

Cena vyšetrenia

Služby sú hradené zdravotnými poisťovňami Dôvera a Union.

Ostatné zdravotné poisťovne

Vyšetrenie nie je hradené ZP - cena vyšetrenia je 30€

Objednajte sa na vyšetrenie

alebo nám položte otázku

Vyšetrenie aj bez objednania

pondelok - piatok: 8.30 - 13.00